Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna zajmuje się:

 • kształtowaniem prawidłowych czynności mowy
  • u dzieci – mówienie i rozumienie,
  • u dorosłych z problemami neurologicznymi zaburzającymi mowę,
 • zapobieganiem powstawaniu zaburzeń mowy na różnych etapach życia człowieka (szeroko pojęta profilaktyka logopedyczna i wczesna interwencja),
 • usuwaniem zaburzeń mowy (diagnostyka i terapia logopedyczna).

Stosowane w trakcie terapii ćwiczenia logopedyczne mają na celu:

 • wspomaganie rozwoju dziecka,
 • oddziaływanie na dziecko w celu pobudzenia jego aktywności słownej,
 • ułatwianie nawiązywania słownych kontaktów społecznych,
 • w przypadku dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej, dążenie do rozumienia mowy biernej i umożliwienia komunikacji niewerbalnej,
 • usuwanie przyczyn niechęci do mówienia,
 • usprawnianie aparatu oddechowego,
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych,
 • wywoływanie prawidłowej artykulacji głosek,
 • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej,
 • ćwiczenia słuchu fonemowego.

Czas i efekty terapii zależą od rodzaju i przyczyny zaburzenia lub wady. Najważniejszy w procesie terapii jest wymóg systematycznej pracy, głównie w domu, dlatego tak ważna jest współpraca z rodzicami i prowadzenie przez nich samodzielnych ćwiczeń z dzieckiem.